Etikettarkiv: Årsstämma

Årsstämma och coronavirus

Som väl alla vet är det risk för att smittas av Corona.
Vi har ingen laglig möjlighet att flytta stämman, men vi uppmanar alla som har symptom eller tillhör en riskgrupp att lämna fullmakt till någon granne.

Eventuellt ändrade myndighetsbeslut kan komma att påverka genomförandet.

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

 • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
 • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
 • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna

Kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2019.
NÄR: Onsdagen den 13 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

 

 • 190301 Uppdaterad med revisionsberättelse
 • 190306 Årsredovisning uppdaterad med revisorns påskrift

Uppdaterade bilagor till kallelsen

Bilagorna till kallelsen har uppdaterats under veckan

 • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
 • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
 • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
 • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
 • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna

Till kallelsen

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

 • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
 • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
 • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
 • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
 • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna