Etikettarkiv: Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2024

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA.
NÄR: torsdagen den 21 MARS 2024 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

Kallelse till årsstämma 2024

Stämmoprotokoll 2023

 

Årsstämmoprotokoll 2023

Kallelse till årsstämma 2023

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA.
NÄR: torsdagen den 23 MARS 2023 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2023

Uppdateringar:

  • 2023-03-21 – Bokslut påskrivet av revisorer
  • 2023-03-21 – Revisionsberättelse

Inga avgiftshöjningar planerade 2023

Många har säkert oroat sig för eventuella höjningar av avgiften i år, inte minst mot bakgrund av de skenande energipriserna.

Kyrkmossen har naturligtvis påverkats, men inte katastrofalt. El utgör en  ganska liten del av våra driftskostnader och fjärrvärmen har gått upp med, i sammanhanget måttliga, 15%. Styrelsen har därför beslutat, med hänsyn till att många medlemmar redan är hårt pressade av höjda räntor tillsammans ökade mat- och drivmedelskostnader, att inte föreslå någon höjning av vare sig samfällighetsavgiften eller varmvattenförbrukningen för 2023.

Stämmoprotokoll 2022

Årsstämmoprokoll 2022

 

Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2022.
NÄR: torsdagen den 24 MARS 2022 KL.19.00
PLATS: ALLÈSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2022

      • Bil. 5 Valberedningens förslag (återstår)

 

Uppdateringar

  • 2022-03-16 – Revisionsberättelse och bokslut uppdaterat med revisorernas påskrift