månadsarkiv: mars 2018

Avgiftshöjning på de nya avierna

De som har e-faktura har idag fått avierna för april till juni. I denna aviseringomgång har avgiften höjts i enlighet med styrelsens förslag. Anledningen till att vi förekommit stämmobeslutet är att vi måste anmäla aviseringsbeloppet till HSB den första vardagen i månaden som aviseringen går ut, d.v.s 1/3. Skulle budgeten röstas ned av stämman får detta hanteras då.

 

Uppdaterade bilagor till kallelsen

Bilagorna till kallelsen har uppdaterats under veckan

  • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
  • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
  • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
  • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
  • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna

Till kallelsen