månadsarkiv: maj 2022

Vilseledande försäljning

Många försäljare, antingen via dörr- eller telefonförsäljning, hävdar att de kör en riktad kampanj mot boende i området. Det kan handla om avloppsspolning, sotning, bredband, larm etc.

Det är fullt möjligt att de har kampanj, men ofta låter de ge sken av att det på något vis ligger en upphandling eller förfrågan från samfälligheten bakom. Utgå från att detta ALDRIG är sant. Styrelsen försöker hålla armlängds avstånd till de privata fastighetsangelägenheterna, och om vi till äventyrs blanda oss i den här typen av upphandling kommer det tydligt att stå på hemsidan.

Försäljare radonmätning

Vi har fått in rapporter från medlemmar att de blivit uppringda av försäljare av radonmätning och ”radonavskiljare” vid behov.

Området mättes stickprovsvis för ca 25 år sedan, och då var värdena 35 Bq/m3, långt under det av Boverket fastställda gränsvärdet 200 Bq/m3.

Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.