Etikettarkiv: HSB

Betalningsavier i Kivra

HSB meddelar i en pressrelease att ”Från och med avisering för kvartal 4 som skedde den 6 september får du automatiskt dina avier digitalt i Kivra om du sedan tidigare har en aktiv digital brevlåda där.” Läs mer

Avisering via e-faktura tycks inte ha påverkats.

Varmvattendebitering mars-maj

Vi har konstaterat att det utdebiterade priset för varmvattnet har varit för lågt i förhållande till samfällighetens självkostnadspris. Då detta innebär att hushåll med låg förbrukning, via samfällighetsavgiften, får vara med och betala för de med högre åtgång har vi valt att justera kubikmeterpriset från 88 till 100 kronor.

Periodens mätning gjordes av logistikskäl redan den 2017-05-30 varför det uppmätta värdet enligt avierna kan skilja sig något jämfört med värdet på mätarens historik per den sista i månaden.

Varmvattendebiteringen

[Uppdaterat 2017-03-13]
På avierna kommer det att stå ett de avser perioden december till februari. Den uppmätta förbrukningen avser dock november till februari

Många blev förmodligen glatt överaskade över den låga varmvattenräkningen förra gången. Tyvärr berodde detta på en felaktighet som gjorde att det debiterades för en månad istället för två som var meningen. Denna gång blir det istället fyra månader för att komma i fas. Det kommer också att framgå av aviseringen att det avser perioden 2016-11-01 till 2017-02-28, trots att det vid förra aviseringen stod att den asvsåg oktober-november.

 

Varmvattendebiteringen

På grund av en inte helt optimal flexibilitet hos vår tjänsteleverantör vad avser debitering har vi valt att förändra avläsningsdatum för varmvatten. Således skedde en avläsning detta månadsskifte istället för nästa. Detta ger att det kommer en debitering för två månader, oktober-november, på januariavin och därefter kommer det återigen att bli kvartalsvis debitering.

Varmvattenavräkning

Varmvattandebiteringen för perioden juli-september skall nu ha skickats iväg från HSB. Förfallodatum kommer att vara 30/11. Även den här gången saknas tyvärr uppgift om förbrukning på avin, men genom att dela beloppet med 88 får man fram förbrukat antal kubikmeter.

Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens samfällighet

Det har varit en turbulent och händelserik tid sedan den nya styrelsen tillträdde. Vi är ännu inte i fas med allting, men det närmar sig.

Den 12-13/11 har vi städdagar. Containrar kommer att finnas som vanligt för komposterbart avfall. Ta tillfället i akt och diskutera på gårdarna om vilka önskemål ni har för gårdens utseende. Förslag lämnas till Jesper 6C eller i brevlådan. I samband med städdagarna är det också lämpligt att kompletteringsmåla panel och lister på garagen. Målning kan ske om tempen är >4 grader och det är uppehåll.  Färg finns i styrelserummet. Kontakta Helge Kickenborg 3E för utlämning. Garagedörrarna skall tvättas.

Det är också av högsta vikt att alla rensar häcken mot asfaltsgångarna, annars kommer asfalten att bli förstörd då gräs har en kraftig sprängverkan på asfalt. Samma sak med slingerväxter som letar sig upp mot hängrännorna. Kommer växterna under plåten bakom hängrännan så förstörs trälisterna. Kostnaderna drabbar oss alla.
Läs mer

Betala INTE månadsavgiften till Kyrkmossens bankgirokonto

Det var vid förra aviseringen ett flertal medlemmar som betalade till Kyrkmossens bankgirokonto, vilket har lett till att de fått kravbrev från HSB som inte kunnat följa upp betalningarna. För att undvika detta använd det bankgironummer som står angivet på avin. Värt att notera är att det finns möjlighet att anmäla sig för e-faktura, som för många är ett smidigt sättatt betala räkningar.