Betala INTE månadsavgiften till Kyrkmossens bankgirokonto

Det var vid förra aviseringen ett flertal medlemmar som betalade till Kyrkmossens bankgirokonto, vilket har lett till att de fått kravbrev från HSB som inte kunnat följa upp betalningarna. För att undvika detta använd det bankgironummer som står angivet på avin. Värt att notera är att det finns möjlighet att anmäla sig för e-faktura, som för många är ett smidigt sättatt betala räkningar.