Etikettarkiv: Varning

Målade vita prickar på garagehandtagen

Många garage har blivit märkta med målade vita prickar på garagehandtagen.

Kommunpolisen Conny Holm kommenterar det såhär:

”Tänker att det varit en del tillgrepp i era områden det senaste. Man kan ju tänka sig att prickarna är gjorda för att markera vilka portar eller lås som ska bytas ut alternativt att det är en tjuv som markerat garage där det kan finnas stöldbegärligt gods.”

Det är INTE markeringar som visar vilka portar eller lås som ska bytas, varför man kan misstänka tjuvalternativet.

Var vaksamma, och skrubba gärna bort eventuella prickar på er port.

Vilseledande försäljning

Många försäljare, antingen via dörr- eller telefonförsäljning, hävdar att de kör en riktad kampanj mot boende i området. Det kan handla om avloppsspolning, sotning, bredband, larm etc.

Det är fullt möjligt att de har kampanj, men ofta låter de ge sken av att det på något vis ligger en upphandling eller förfrågan från samfälligheten bakom. Utgå från att detta ALDRIG är sant. Styrelsen försöker hålla armlängds avstånd till de privata fastighetsangelägenheterna, och om vi till äventyrs blanda oss i den här typen av upphandling kommer det tydligt att stå på hemsidan.

Försäljare radonmätning

Vi har fått in rapporter från medlemmar att de blivit uppringda av försäljare av radonmätning och ”radonavskiljare” vid behov.

Området mättes stickprovsvis för ca 25 år sedan, och då var värdena 35 Bq/m3, långt under det av Boverket fastställda gränsvärdet 200 Bq/m3.

Kokningsrekommendation

Torsdagen den 19 juli 2018 kl 11:00 införde Lerums kommun kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk……

Läs mer på kummunens hemsida

För den som inte anmält sig till kommunens SMS-avisering för samhällsstörningar kan göra det här