Försäljare radonmätning

Vi har fått in rapporter från medlemmar att de blivit uppringda av försäljare av radonmätning och ”radonavskiljare” vid behov.

Området mättes stickprovsvis för ca 25 år sedan, och då var värdena 35 Bq/m3, långt under det av Boverket fastställda gränsvärdet 200 Bq/m3.