månadsarkiv: november 2021

Asfaltering av garageplan 4 den 26/11

Kommunen meddelar att fredagen den 26/11 kommer de att asfaltera gång- och cykelbanan utmed Ekvägen, samt parkeringsytan vid garagelänga 4 (där de bytt ledning).
De som har sina garage och parkeringar där asfaltering kommer ske, kan inte använda dessa på fredagen, utan hänvisas till den tillfälliga parkeringsytan (samma som användes under tiden de lade ny ledning), samt utmed Ekvägen.