Etikettarkiv: Avfall

Container för trädgårdsavfall 28/6-8/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2024-06-28 och hämtas åter måndagen den 2024-07-08

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Häckklippning vid gångarna

Det är många häckar som växer ut över gångarna. Detta skymmer sikten, repar bilar och i vissa fall växer det ut så mycket att det är svårt att gå där.

Den privata tomten slutar där asfaltskanten börjar och häckarna får inte växa ut över denna.

Denna vecka står en container för trädgårdsavfall vid värmecentralen, ett utmärkt tillfälle att klippa häcken.

Container för trädgårdsavfall 3-10/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen måndagen den 2023-07-03 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Sopmoloken vi värmecentralen full

Nytt för i år, har det visat sig, att Renova inte tömmer soporna om det ligger några centimeter lössnö på moloken och därför är behållaren vid värmecentralen (nästan) full.

Kompostmoloken är isärplockad pga. reparation och vi får på inga villkor slänga några sopor i den just nu. Att ställa dem utanför är heller inget alternativ, så släng i molokerna vid återvinningen.

  • Uppdatering 2022-12-19 09:03 – Extratömning är beställd.
  • Uppdatering 2022-12-20 19:34 – Extratömning är utförd på båda avfallsmolokerna.

Trasigt lås på kompostmolock

Låset på kompostmolocken vid VC går inte att att öppna, service är beställd.

På förekommen anledning måste det tyvärr påpekas, ställ INTE komposten utanför, släng den molocken för övrigt avfall.

Container för trädgårdsavfall 1-4/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2022-07-01 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Återvinningsstationen kommer att flyttas något

Kommunen meddelar att med anledning av byggnationen av bullervallen för Kyrkmossen kommer återvinningsstationen vid Ekvägen behöva flyttas.

För att kunna färdigställa de förberedande arbetena med ledningar behöver återvinningsstationen flyttas österut längs Ekvägen.

Återvinningsstationen kommer att fungera som tidigare, men med ett något justerat läge.

Flytten beräknas ske under vecka 34

Container för trädgårdsavfall 2-6/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2021-07-02 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Container för trädgårdsavfall 3-6/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi i år beställt en container för trädgårdsavfall. Den kommer att placeras vid värmecentralen fredagen den 2020-07-03 och hämtas åter på måndagen.