Kategoriarkiv: Underhåll

Injustering av värme v. 45

Vi kommer nu påbörja arbetet med att utföra en optimering av fastighetens värmesystem. Det betyder att vi skall injustera och säkerställa flödet av värmen till ditt hus

Avisering2 injustering Assemblin

Assemblin Energioptimering behöver tillträde under flera dagar:

Måndag 6/11 – torsdag 9/11 mellan kl 08:00-18:00.
Fredag 10/11 mellan kl 08:00-15:00

Tillträde till huset
För att arbetet ska kunna utföras så måste Assemblin få tillträde till ditt hus.
Om du inte kan vara hemma denna dag och tid ber vi er lämna en extra nyckel till vår personal som står och samlar in nycklar 07:45-08:00 (måndag 6/11 och tisdag 7/11) vid vämecentralen på Ekvägen 2H. Alternativ lämna till någon granne som kan vara hemma (meddela oss detta på telefon eller mail nedan) eller i samfällighetens brevlåda på samma ställe som insamlingen (Ekvägen 2H). OBS! märk nyckeln med adress. OBS! Vänligen lås inte dörren med extralås.

Nyckeln återlämnas i samfällighetens brevlåda efter slutfört arbete senast (fredag 10/11). Om inget annat är överenskommet. Det är väldigt viktigt att vi får tillträde.

Har du frågor eller behöver kontakta oss av annan anledning, ring/maila:
Niclas, tel: 0735-660332. Telefontid: Mån-tors 09.00-13.00.
Mail: joakim.ellerstrom@assemblin.se
Arbetet kommer att utföras av Assemblin Energioptimering och all personal kommer bära legitimation (ID06).

Injustering av värme: Tillgång till husen vecka 45

Sedan rör och kulvertar är utbytta och framförallt att kulvertarna till länga 1 och 4 ändrat sträckning stämmer inte längre de värden som vi använder för att styra flödet till respektive fastighet. Vi därför anlitat Assemblin Energioptimering  för att göra nya beräkningar och ställa in värdena på ventilerna i tvättstugorna.

Detta arbete kommer pågå under vecka 45 (6-10/11) och det är viktigt att de får tillträde!

För att uppå ett bra resultat är det viktigt att de kommer in i samtliga boenden två gånger.

Ni kommer inför varje besök få skriftlig information om datum för deras besök. Denna info kommer ca 1 vecka innan.

Avisering injustering Assemblin

Luftning av element

Cirkulationen i värmesystemet är nu igång, men eftersom kulvertar bytts ut finns det luftbubblor i systemet. Det är därför viktigt att lufta elementen för att få ordentlig värme, i all synnerhet för länga 1 och 4.

Ljummet varmvatten

Sedan avstängningen igår har varmvattnet varit ljummet. Detta beror på att rörfirman kopplat in provisoriska ledningar för att slippa ha varmvattnet helt avstängt. De meddelar att de jobbar på att åtgärda under dagen.

Angående markförbättringarna

Vi har fått in flera frågor angående de pågående markförbättringarna. Det man främst ställt sig undrande till är om det verkligen skall vara den typen av jord, som dessutom innehåller stora stenar.

Firman vi har anlitat har gjort det här många gånger förut och vet vad de pysslar med. Den jord som läggs ut nu är ett bärlager som fyller i de stora sänkor som finns. Ett sådant lager verkar stabiliserande och sjunker inte ihop lika lätt som ett tjockt jordlager. Som bonus blir det dessutom billigare. När detta är klart kommer större stenar att plockas bort, varpå en lager med matjord kommer att läggas på där gräs sedan skall sås. Tyvärr finns det en risk att vi inte kan så gräset nu direkt på grund av torkan.

En annan fråga som dykt upp är om det kommer att vara möjligt att köra rullstol/permobil till parkeringarna. Vi har bestämt att bredda alla gångar till garageplanerna till tre plattors bredd, d.v.s. cirka en meter, vilket bör bli en klar förbättring mot tidigare.