Kategoriarkiv: Underhåll

Batteribyten varmvattenmätare

Batterierna i varmvattenmätarna har en livslängd på cirka 10 år som nu börjar närma sig sitt slut och vi behöver därför byta ut dem. Under torsdag-fredag den 14-15/10 samt måndag-tisdag 18-19/10 kommer Adielssons, samma rörfirma som hjälpt oss i grunderna, att gå runt i området för att byta ut batterierna.

Längrepresentanterna har blivit ombedda att samla in information i respektive länga om vilka tider som passar bäst.

Varmvattnet avstängt i länga 11 den 4-5/6

Kulvertbytet mellan länga 11 och 6 kommer att starta med schaktningsarbete torsdagen den 2021-06-03.

Varmvattnet kommer att vara avstängt i länga 11 mellan kl 08.00 på fredagen den 4e och ca 13 på lördag den 5e.

På söndagen sker återfyllning efter schaktarbetet.

Vi vill informera om att det i samband med borttagning av den gamla kulverten kommer att ske borrningsarbeten i betonggrunden, vilket kommer att medföra visst oväsen.

Reglerventiler och covid

Medlemmar har hört av sig om att de känner olust att släppa in rörkillarna med hänsyn till smittorisk. Firman är vana att arbeta i folks hemmiljö och kommer att bära skydd.

För de som absolut inte vill släppa in någon i dagsläget har vi full förståelse för detta och kommer att organisera en komplettering när vaccinationerna är klara.

Inställning av reglerventiler 4-5/3

Under torsdag-fredag den 4-5/3 kommer Adielssons, samma rörfirma som hjälpt oss i grunderna, att gå runt i området för att ställa in reglerventilerna i respektive tvättstuga. Avsikten är att justera så att var och en får sin beskärda del av radiatorvärmen.

Längrepresentanterna kommer att kontakta er för att stämma av tidpunkt och samla in kontaktinformation.

Inställning av reglerventiler

Under någon dag i nästa vecka , förmodligen slutet, kommer Adielssons hit och justerar samtliga reglerventiler och behöver då tillgång till tvättstugan.

Vi återkommer efter helgen med närmare detaljer

Värmen

Flera personer, företrädesvis boende på gavlar, har kontaktat styrelsen då det har mycket kallt inomhus nu när det blivit vinter på riktigt för första gången på flera år.
När vår teknikansvarige har undersökt dessa hus har han med något enstaka undantag konstaterad att den inkommande värmen har hållit en förväntad temperatur. Vi har dock beställt par åtgärder som förhoppningsvis kommer att påbörjas inom kort.

Isoleringen i nedgångsluckorna är otät och släpper in luftdrag vilket bidrar till kalla golv, framförallt på de gavlar som har en nedgångslucka. Vi har beställt jobbet av en snickare med att sätta för och täta dessa luckor. Vi hoppas att detta kan göra skillnad.

Vi saknar överblick hur strypventilerna i tvättstugan är inställda. Många, säkert av misstag, är förmodligen felinställda vilket ger att man får för mycket eller för lite värme i förhållande till sina grannar. Vissa får mer värme än de betalar för och andra får mindre. Vi har beställt av vår rörfirma att gå runt i husen och kalibrera och, om möjligt, försegla dessa.

Vi har vidare bett rörfirman att utreda på om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att sätta in individuella värmemätare i varje fastighet så att var och en debiteras efter sin faktiska förbrukning. Vi tror att detta kan skapa incitament för att investera i fönsterbyten, elementbyten, tilläggsisolering etc. Idag belönas man med ett otroligt mycket skönare inomhusklimat efter t.ex. ett fönsterbyte, men man spar nästan inga pengar alls på uppvärmningskostnaden, vilken synes oss som ett suboptimalt förhållande.

 

Plantering av träd utefter Ekvägen

På måndag den 23/11 kommer våra trädgårdskonsulter hit och börjar mäta och gräva inför trädplanteringen som väntas ske senare under veckan.

Det blir en trädallé med ett träd på båda sidor om varje infart till parkeringsplatserna samt utefter vägen i kurvan och framför länga 2 bestående av pelarkärrek, samt en solitär kärrek vid kurvan framför garagelänga 8.

Läs mer om planteringen här

Elproblem garagelänga 5 & 6

Vi har problem med el i garage 5 och 6. Det är problem med en fas vilket gör att det saknas el (belysning, uttag och elektrisk portöppnare) i några av garagen i ovan nämnda längorna.

Elektriker är beställd, men väntas inte kunna påbörja arbetet förrän nästa vecka.