Kategoriarkiv: Underhåll

Markförbättringar

Med planerad start om cirka tre veckor kommer arbetet med att snygga till grönytorna att påbörjas.

De allra flesta gräsytorna kommer att jämnas ut och sås nytt gräs på, samtliga plattgångar till garageplanerna och plattläggningen kring molockerna kommer att bytas ut.

Tyvärr kommer området under en period att vara brunt, fult och geggigt, men förhoppningsvis kommer det att vara värt det.

Information om kommande kulvertarbeten

I år slutför vi kulvertarbetena som påbörjades 2017. Med beräknad start vecka 21 kommer kulverten mellan länga 6 och 13 att bytas, följt av den mellan 6 och 4.

Den avslutande delen, mellan VC och 4 och mellan VC och 1 kommer att påbörjas efter semestrarna, förmodligen under senare halvan av augusti.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av rörfirman, H.S Rörentreprenad.

Sopmoloken vi värmecentralen full

Nytt för i år, har det visat sig, att Renova inte tömmer soporna om det ligger några centimeter lössnö på moloken och därför är behållaren vid värmecentralen (nästan) full.

Kompostmoloken är isärplockad pga. reparation och vi får på inga villkor slänga några sopor i den just nu. Att ställa dem utanför är heller inget alternativ, så släng i molokerna vid återvinningen.

  • Uppdatering 2022-12-19 09:03 – Extratömning är beställd.
  • Uppdatering 2022-12-20 19:34 – Extratömning är utförd på båda avfallsmolokerna.

Trasigt lås på kompostmolock

Låset på kompostmolocken vid VC går inte att att öppna, service är beställd.

På förekommen anledning måste det tyvärr påpekas, ställ INTE komposten utanför, släng den molocken för övrigt avfall.

Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.