Injustering av värme: Tillgång till husen vecka 45

Sedan rör och kulvertar är utbytta och framförallt att kulvertarna till länga 1 och 4 ändrat sträckning stämmer inte längre de värden som vi använder för att styra flödet till respektive fastighet. Vi därför anlitat Assemblin Energioptimering  för att göra nya beräkningar och ställa in värdena på ventilerna i tvättstugorna.

Detta arbete kommer pågå under vecka 45 (6-10/11) och det är viktigt att de får tillträde!

För att uppå ett bra resultat är det viktigt att de kommer in i samtliga boenden två gånger.

Ni kommer inför varje besök få skriftlig information om datum för deras besök. Denna info kommer ca 1 vecka innan.

Avisering injustering Assemblin