månadsarkiv: november 2019

Agenda Infomöte 2019-11-28

 1.  Vad reglerar styrelsens ansvar.
  • Servitut, lagstiftning, förrättning, stadgar, stämmobeslut.
  • Vad gäller för garagen?
  • Laddstolpar.
 2. Kort historisk översikt över skötseln av Kyrkmossen.
 3. Underhållsvariabler dvs alla faktorer som kräver avsättning.
 4. Viktigare aktiviteter under 2019.
 5. Planerade aktiviteter 2020.
  • Underhåll.
  • Återplantering.
  • Förnyelse av området vid VC.
 6. Ekonomisk plan – preliminär budget och debitering.
 7. Bokslut/ revisorer/årsstämma.
 8. Kommunens plan för parkering på Ekvägen.
 9. Frågestund