Etikettarkiv: kallelse

Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2022.
NÄR: torsdagen den 24 MARS 2022 KL.19.00
PLATS: ALLÈSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2022

   • Bil. 5 Valberedningens förslag (återstår)

 

Uppdateringar

 • 2022-03-16 – Revisionsberättelse och bokslut uppdaterat med revisorernas påskrift

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

 • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
 • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
 • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna

Kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2019.
NÄR: Onsdagen den 13 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

 

 • 190301 Uppdaterad med revisionsberättelse
 • 190306 Årsredovisning uppdaterad med revisorns påskrift

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

 • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
 • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
 • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
 • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
 • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna