Etikettarkiv: kallelse

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

  • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
  • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
  • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna

Kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2019.
NÄR: Onsdagen den 13 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

 

  • 190301 Uppdaterad med revisionsberättelse
  • 190306 Årsredovisning uppdaterad med revisorns påskrift

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

  • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
  • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
  • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
  • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
  • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna