Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2022.
NÄR: torsdagen den 24 MARS 2022 KL.19.00
PLATS: ALLÈSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2022

      • Bil. 5 Valberedningens förslag (återstår)

 

Uppdateringar

  • 2022-03-16 – Revisionsberättelse och bokslut uppdaterat med revisorernas påskrift