Etikettarkiv: Extrastämma

Extrastämman den 2022-11-02

Det har kommit till vår kännedom att styrelsens avvaktande svar på den till extrastämman inkomna motionen har tolkats som att styrelsen har beslutat att inte utlysa extrastämma. Detta är inte korrekt, stämman hålls den 2/11 och vi uppmanar så många som möjligt, oavsett ståndpunkt, att komma.

Informationsutskick från styrelsen för Kyrkmossens Samfällighetsförening

Stadgarna

Stadgarna är nu godkända av Lantmäteriet. Det gör att besluten om inventering av tillgängliga parkeringsplatser samt uppmärkning av den plats som är kopplad till garaget kan genomföras efter semesterperioden. Vi påminner om att vi disponerar en garageplats som uppställningsplats för fordon och inte som förråd.

 Kulvertarbeten och dräneringsbehov

Vi har under en lång tid haft en läcka i radiatorsystemet. Den blev hastigt mycket värre och efter analys framkom att den var mellan 19 och 13. I samband med det bytet av kulvert mellan 13 och 19 har mycket ny information framkommit. Kulvertarna (som inte ingick i Gicons analys) från ca 95-97, är av allra sämsta kvalitet (någon har gått på lägsta pris utan kvalitetskriterier) och måste snarast bytas. Vid den aktuella grävningen konstaterades dock att dräneringen var i gott skick. Nästa steg är att byta alla kulvertar och i samband med det undersöka dräneringen. Eventuellt behöver provgropar grävas på fler ställen tex gavlar utan tillbyggnad. Att som vid den tidigare besiktningen mäta fukthalt är inte tillräckligt, då orsaken inte utreds. Dock har länga 2 och 9 förhöjda fukthalter så vi måste börja med kulvertarbetena där för att få klarhet i hur det ser ut. Vi kan alltså inte uttala oss om dräneringsbehovet idag, utan får avvakta kulvertbyten, som troligen kan ske under 2017 och 2018 och eventuella provgropar. Det verkar dock som att massiva byten i hela området inte är aktuellt. Vi vill till varje pris undvika onödiga altanrivningar då många har investerat mycket pengar och möda i sina byggnationer. Läs mer