månadsarkiv: december 2017

Tomten har inga kläder

Med denna förfärliga bild på näthinnan hoppas vi att någon kan förbarma sig och låna ut en tomtedräkt till Kyrkmossens tomte. Kontakta i så fall Christer Artonius på 1E

Trasig gatlampa mellan länga 1 och 4

Vi har fått in ett flertal påpekanden om att den höga lampan  mellan länga 1 och 4 är trasig. Vi känner till problemet och Lerum energi kontaktades redan i oktober för åtgärd. Dessvärre kan de inte komma in med liften när marken är sank. Det kan alltså inte bli någon reparation förrän marken fryser eller till våren, vilket som nu kommer först.

Vattenavstängningar hela området 2017-12-05

Ändringar i arbeten gällande aviserade kall- och varmvatten gällande länga 4 o 9

På grund av felaktig AV-ventil kallvatten till länga 4, så måste huvudledningen avstängas i stället. Detta drabbar längor 1,2,4,7 och värmecentralen. Detta innebär att längorna  1,2,4 och 7 helt kommer att sakna vatten och resten av området kommer att sakna varmvatten. Det kommer inte heller vara möjligt att hämta vatten vid vattenutkastaren vid värmecentralen.

Kommunen avstänger 5/12 07.30 och öppnar när arbetet är klart vid cirka 16.00

Varmvattnet för länga 4 o 9 kommer också att vara avstängt 6/12. 07.30-16.00 eller när arbetet är klart.