Etikettarkiv: Infomöte

Agenda Infomöte 2019-11-28

 1.  Vad reglerar styrelsens ansvar.
  • Servitut, lagstiftning, förrättning, stadgar, stämmobeslut.
  • Vad gäller för garagen?
  • Laddstolpar.
 2. Kort historisk översikt över skötseln av Kyrkmossen.
 3. Underhållsvariabler dvs alla faktorer som kräver avsättning.
 4. Viktigare aktiviteter under 2019.
 5. Planerade aktiviteter 2020.
  • Underhåll.
  • Återplantering.
  • Förnyelse av området vid VC.
 6. Ekonomisk plan – preliminär budget och debitering.
 7. Bokslut/ revisorer/årsstämma.
 8. Kommunens plan för parkering på Ekvägen.
 9. Frågestund

Agenda infomötet 2018-12-11

Den 11/12 kl 19.00 håller vi informationsmöte i Kyrkstugan.

Vi behandlar viktigare händelser under året och hur planeringen för 2019 ser ut. Agendan omfattar:

 • Styrelsens ansvarsområde
 • Genomförda och planerade UH åtgärder
 • Ekonomisk status
 • Plan för 2019/2020
 • Preliminär budget
 • Inför årsstämman
 • Valberedningens stund

Infomötet den 2017-12-07

Den 7/12 kl 19.00 kommer vi som tidigare meddelats att ha ett informationsmöte i Kyrkstugan. Vi går igen vad som hänt sedan förra mötet och visar på vad som är planerat för nästa år. Ett utkast till underhålls- och förnyelseplan samt budget och debiteringslängd kommer också att presenteras.

Välkomna