Etikettarkiv: Infomöte

Årets infomöte inställt pga. covid-19

På grund av covid-19, inte minst mot bakgrund av de nya restriktionerna och den ökande smittan har styrelsen beslutat att inte genomföra något infomöte. Vi kommer istället att lägga ut en infoskrift på hemsidan om bl.a. årets händelser, planer för nästa åt samt en preliminär budget och debiteringslängd.

Agenda Infomöte 2019-11-28

 1.  Vad reglerar styrelsens ansvar.
  • Servitut, lagstiftning, förrättning, stadgar, stämmobeslut.
  • Vad gäller för garagen?
  • Laddstolpar.
 2. Kort historisk översikt över skötseln av Kyrkmossen.
 3. Underhållsvariabler dvs alla faktorer som kräver avsättning.
 4. Viktigare aktiviteter under 2019.
 5. Planerade aktiviteter 2020.
  • Underhåll.
  • Återplantering.
  • Förnyelse av området vid VC.
 6. Ekonomisk plan – preliminär budget och debitering.
 7. Bokslut/ revisorer/årsstämma.
 8. Kommunens plan för parkering på Ekvägen.
 9. Frågestund

Agenda infomötet 2018-12-11

Den 11/12 kl 19.00 håller vi informationsmöte i Kyrkstugan.

Vi behandlar viktigare händelser under året och hur planeringen för 2019 ser ut. Agendan omfattar:

 • Styrelsens ansvarsområde
 • Genomförda och planerade UH åtgärder
 • Ekonomisk status
 • Plan för 2019/2020
 • Preliminär budget
 • Inför årsstämman
 • Valberedningens stund