Infoskrift

Även om restriktionerna kring sammankomster har lättats har vi funnit det olämpligt att hålla det traditionella informationsmötet. Vi vill dock lämna ut en kortare infoskrift om viktigare händelser det gångna året, vad vi tror om närtiden samt en preliminär budget.

Infoskrift Kyrkmossen 2021