månadsarkiv: februari 2021

Inställning av reglerventiler 4-5/3

Under torsdag-fredag den 4-5/3 kommer Adielssons, samma rörfirma som hjälpt oss i grunderna, att gå runt i området för att ställa in reglerventilerna i respektive tvättstuga. Avsikten är att justera så att var och en får sin beskärda del av radiatorvärmen.

Längrepresentanterna kommer att kontakta er för att stämma av tidpunkt och samla in kontaktinformation.

Inställning av reglerventiler

Under någon dag i nästa vecka , förmodligen slutet, kommer Adielssons hit och justerar samtliga reglerventiler och behöver då tillgång till tvättstugan.

Vi återkommer efter helgen med närmare detaljer

Årsstämma 2021

Trots covid-19 måste årsstämman förr eller senare hållas, och det finns, tack vare en tillfällig lagstiftning några alternativ att förhålla sig till.

  • Hålla stämman som vanligt
  • Poströsta
  • Digital stämma
  • En blandning av alternativen ovan
  • Att skjuta upp stämman

Att skjuta upp stämman i väntan på att pandemin skall dra över håller vi inte för ett rimligt alternativ. Viktiga beslut som att fastställa balans- och resultaträkning, styrelsens ansvarsfrihet, debiteringslängd, budget och val av styrelse måste fattas för att verksamheten skall kunna fungera.

Vi har nagelfarit Villaägarnas analys av gällande rättsläge. Enligt denna finns det tillfälliga lagar som gör det möjligt att poströsta och att hålla stämman på distans. Dessa lagar gäller dock inte uttryckligen för samfälligheter utan riktar sig mot exempelvis ekonomiska föreningar. Dock drar man slutsatsen utifrån förarbetena att lagarna skulle kunna, med vissa begränsningar, vara tillämpliga även för samfälligheter.

Villaägarna gör analysen att digital stämma endast är möjlig om man kan försäkra sig om att samtliga medlemmar har teknisk utrustning och kompetens för att kunna delta digitalt, även om stämma på distans görs som ett komplement till en fysisk stämma. Vår bedömning är att vi inte kan säkerställa detta, varför digital stämma inte är ett alternativ för oss.

När det gäller poströstning har Villaägarnas jurister inställningen att för att kunna genomföra en ren poströsningsstämma krävs samtliga medlemmars samtycke, vilket ger att vi inte heller ser detta som en framkomlig väg.

Alternativet som återstår är en fysisk stämma med frivillig poströstning. En tillfällig lag gör också att en fullmaktstagare kan ha fullmakt för flera dito givare. Vi kommer att hålla en sådan med uppmaningen att helst inte komma utan utnyttja alternativen att poströsta eller rösta via ombud.

Lokalfrågan är inte löst, varken kommunen eller kyrkan hyr ut några lokaler under pandemin och privata aktörer är belagda med restriktioner. Eventuellt kan stämman komma att hållas utomhus.

Stämman är planerad till vecka 12, exakt datum är ännu ej bestämt.

 

Värmen

Flera personer, företrädesvis boende på gavlar, har kontaktat styrelsen då det har mycket kallt inomhus nu när det blivit vinter på riktigt för första gången på flera år.
När vår teknikansvarige har undersökt dessa hus har han med något enstaka undantag konstaterad att den inkommande värmen har hållit en förväntad temperatur. Vi har dock beställt par åtgärder som förhoppningsvis kommer att påbörjas inom kort.

Isoleringen i nedgångsluckorna är otät och släpper in luftdrag vilket bidrar till kalla golv, framförallt på de gavlar som har en nedgångslucka. Vi har beställt jobbet av en snickare med att sätta för och täta dessa luckor. Vi hoppas att detta kan göra skillnad.

Vi saknar överblick hur strypventilerna i tvättstugan är inställda. Många, säkert av misstag, är förmodligen felinställda vilket ger att man får för mycket eller för lite värme i förhållande till sina grannar. Vissa får mer värme än de betalar för och andra får mindre. Vi har beställt av vår rörfirma att gå runt i husen och kalibrera och, om möjligt, försegla dessa.

Vi har vidare bett rörfirman att utreda på om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att sätta in individuella värmemätare i varje fastighet så att var och en debiteras efter sin faktiska förbrukning. Vi tror att detta kan skapa incitament för att investera i fönsterbyten, elementbyten, tilläggsisolering etc. Idag belönas man med ett otroligt mycket skönare inomhusklimat efter t.ex. ett fönsterbyte, men man spar nästan inga pengar alls på uppvärmningskostnaden, vilken synes oss som ett suboptimalt förhållande.