månadsarkiv: april 2023

Markförbättringar

Med planerad start om cirka tre veckor kommer arbetet med att snygga till grönytorna att påbörjas.

De allra flesta gräsytorna kommer att jämnas ut och sås nytt gräs på, samtliga plattgångar till garageplanerna och plattläggningen kring molockerna kommer att bytas ut.

Tyvärr kommer området under en period att vara brunt, fult och geggigt, men förhoppningsvis kommer det att vara värt det.

Inför städdagen 22/4

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga.

Notera att rensning kring ekarna är permanent borttaget och att överstrukna punkter kan vi hoppa över i år.

Samtliga gräsmattor och stenläggningar kommer att göras i ordning med start i maj, så det verkar ogjort arbete att lägga energi på dessa områden.

Information om kommande kulvertarbeten

I år slutför vi kulvertarbetena som påbörjades 2017. Med beräknad start vecka 21 kommer kulverten mellan länga 6 och 13 att bytas, följt av den mellan 6 och 4.

Den avslutande delen, mellan VC och 4 och mellan VC och 1 kommer att påbörjas efter semestrarna, förmodligen under senare halvan av augusti.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av rörfirman, H.S Rörentreprenad.

Stämmoprotokoll 2023

 

Årsstämmoprotokoll 2023