Information om kommande kulvertarbeten

I år slutför vi kulvertarbetena som påbörjades 2017. Med beräknad start vecka 21 kommer kulverten mellan länga 6 och 13 att bytas, följt av den mellan 6 och 4.

Den avslutande delen, mellan VC och 4 och mellan VC och 1 kommer att påbörjas efter semestrarna, förmodligen under senare halvan av augusti.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av rörfirman, H.S Rörentreprenad.