månadsarkiv: maj 2018

Information om kommande arbeten

  • Grävning för kulvertbyten startar den 1/6 mellan länga 19 och 17. Den 5/6 grävs mellan 15 och 13.
  • Den 9/7 – 10/7 byts varmvattnet i länga 7. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 12/7 – 13/7 byts varmvattnet i länga 17. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna.
  • Den 17/7 – 18/7 byts varmvattnet i länga 1. Varmvattnet är avstängt 7-16 båda dagarna. OBS detta gäller även länga 3 och 5 pga. rörsystemets dragning och brist på avstängningsventiler.
  • Den 17/7 kommer allt varmvatten i hela området att vara avstängt ca 3 timmar (7-10) utom för länga 2 och 7.

Ny information om vattenavstängning i samband med byte av kallvatten i länga 6

Kommunens avstängningsventil var trasig och måste akutlagas. Avstängning av vatten skjuts till torsdag och fredag.
Alltså, den 17/5 och 18/5 sker det sista kallvattenbytet (länga 6). Kallvattnet är naturligtvis avstängt i länga 6. Alla längor utom 2 tom 7 kommer att vara utan varmvatten dessa dagar mellan klockan ca 07:30 och 16:00

Påminnelse om avstängt vatten 16-17/5

Den 16/5 och 17/5 sker det sista kallvattenbytet (länga 6). Kallvattnet är naturligtvis avstängt i länga 6. Alla längor utom 2 tom 7 kommer att vara utan varmvatten dessa dagar.

http://www.kyrkmossen.se/underhall/information-om-pagaende-renoveringsarbeten/

Uppdaterat 2018-05-16

Tyvärr glömde vi ange ange tiden för avstängningen. Vattnet väntas vara avstängt ca 07:30-16:00 dessa dagar

Uppdaterad karta över kulvertbytena 2018/19

I samband med den pågående renoveringen av vårt rörsystem kommer kulvertarna att bytas på era tomter (se karta). Arbetet är planerat med start maj/juni 2018. Det är viktigt att ni i god tid förbereder tomten för arbetet. När det närmar sig kommer mera info.
Som vi informerat om gäller:
Angående ansvarsfrågan för utbyggnader eller trädplantering på tomterna som avviker från standarden 1968 ansvarar fastighetsägaren helt och hållet för dessa. Enligt ursprungligt servitut och rådande förrättning sker återställande efter arbeten för ledningars tillsyn, underhåll och reparation till den standard som gällde 1968. Det innebär också att fastighetsägaren är skyldig att undanröja hinder för nämnda arbeten.

Information om pågående renoveringsarbeten

Under 2018 har vi planerat fortsatta kulvertbyten enligt bifogad karta. Obs att länga 1G – 3B ingår i arbetena 2018 och länga 6H – 13F skjuts till 2019.
Den 21/5 startar grävarbetet med kulverten VC – Länga 2A. Själva arbetet med byte sker den 30/5 och 31/5. Då kommer varmvattnet att vara avstängt i länga 2 och 7. Kallvatten kommer att finnas.

Den 16/5 och 17/5 sker det sista kallvattenbytet (länga 6). Kallvattnet är naturligtvis avstängt i länga 6. Alla längor utom 2 tom 7 kommer att vara utan varmvatten dessa dagar (beror på rörsystemens dragning).
Då varmvattenledningar har visat sig vara i mycket dåligt skick har vi tidigarelagt byte av dessa. Bytena är planerade till semesterperioden och kommer att 2018 omfatta länga 1, 17 och 7.

Som en förberedelse tas isoleringen bort i dessa längor. Ännu ett fuskarbete upptäcktes mellan länga 1 och 3. Ventiler på värmeledningarna saknas helt……
Vi återkommer med mera information så fort vi får mera uppgifter.