Information om pågående renoveringsarbeten

Under 2018 har vi planerat fortsatta kulvertbyten enligt bifogad karta. Obs att länga 1G – 3B ingår i arbetena 2018 och länga 6H – 13F skjuts till 2019.
Den 21/5 startar grävarbetet med kulverten VC – Länga 2A. Själva arbetet med byte sker den 30/5 och 31/5. Då kommer varmvattnet att vara avstängt i länga 2 och 7. Kallvatten kommer att finnas.

Den 16/5 och 17/5 sker det sista kallvattenbytet (länga 6). Kallvattnet är naturligtvis avstängt i länga 6. Alla längor utom 2 tom 7 kommer att vara utan varmvatten dessa dagar (beror på rörsystemens dragning).
Då varmvattenledningar har visat sig vara i mycket dåligt skick har vi tidigarelagt byte av dessa. Bytena är planerade till semesterperioden och kommer att 2018 omfatta länga 1, 17 och 7.

Som en förberedelse tas isoleringen bort i dessa längor. Ännu ett fuskarbete upptäcktes mellan länga 1 och 3. Ventiler på värmeledningarna saknas helt……
Vi återkommer med mera information så fort vi får mera uppgifter.