Styrelsen

Styrelse enligt stämmobeslut 2024-03-21

Rollfördelning enlig konstituerande styrelsemöte 2024-03-25

Ledamöter

  • Peter Hammar 1B Ordförande
  • Björn Wikman 6H  Vice ordförande
  • Carin Thysell 17H  Sekreterare och kassör
  • Inge Magnusson 19F
  • Peter Nordin 1D

Suppleanter

  • Erik Storm  5F
  • Mikael Sinijärv 6E