Styrelsen

Styrelse enligt stämmobeslut 2023-03-23

Rollfördelning enlig konstituerande styrelsemöte 2023-03-29

Ledamöter

  • Peter Hammar 1B Ordförande
  • Björn Wikman 6H  Vice ordförande
  • Carin Thysell 17H  Sekreterare och kassör
  • Inge Magnusson 19F
  • Peter Nordin 1D

Suppleanter

  • Madelene Svensson 17A
  • Kristina Lundell 2C