Styrelsen

Styrelse enligt stämmobeslut 2021-03-25

Ledamöter

  • Peter Hammar 1B ordförande
  • Madelene Svensson 17A vice ordförande
  • Carin Thysell 17H
  • Inge Magnusson 19F
  • Hanna Sjögren 5A vice ordförande

Suppleanter

  • Peter Nordin 1D
  • Gunnel Elfving 17A