månadsarkiv: april 2021

Kommunen informerar om bullervallen

Information om bullervall för Kyrkmossen

Från och med den 3 maj 2021 kommer Peab Asfalt göra förberedande arbeten inför byggnationen av bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen. Det handlar om ledningsomläggning och vissa schaktarbeten. Arbetena beräknas pågå fram till augusti 2021. Under tiden kan vissa trafikstörningar uppstå.
När de förberedande arbetena är utförda, kan byggnationen av bullervallen påbörjas.

Information om bullervall för Kyrkmossen 2021-04-27

Komposteringstips

Peter Nordin från trädgårdsföreningen delar med sig av sina tips om kompostering Kompostinformation.

För den som inte själv är intresserad av att kompostera kan det ändå vara värt att notera att Trädgårdsföreningen kommer ha en liten uppsamlingsplats för gräsklipp vid kolonilotterna om man vill donera det man klippt.

Bilkörning inne på området

Många är oroliga för att många bilar kör alldeles för fort inne på området, inte bara hantverkar- och budbilar, utan också av boende.

Vi har, som en första åtgärd, beställt skyltar som kommer att placeras ut i området, och hoppas på att alla kan hjälpas åt att se till att de står kvar