Kategoriarkiv: Viktigt

För styrning av nyhetsbrev som skall gå ut även till veckoprenumeranter

Målade vita prickar på garagehandtagen

Många garage har blivit märkta med målade vita prickar på garagehandtagen.

Kommunpolisen Conny Holm kommenterar det såhär:

”Tänker att det varit en del tillgrepp i era områden det senaste. Man kan ju tänka sig att prickarna är gjorda för att markera vilka portar eller lås som ska bytas ut alternativt att det är en tjuv som markerat garage där det kan finnas stöldbegärligt gods.”

Det är INTE markeringar som visar vilka portar eller lås som ska bytas, varför man kan misstänka tjuvalternativet.

Var vaksamma, och skrubba gärna bort eventuella prickar på er port.

Brinnande burk kastad mot hus

En medlem har rapporterat det har slängts en brinnande burk med något brännbart ämne in mot entrén. Polisen, som kommer att hålla extra koll på området, bedömer det som ett pojkstreck snarare än försök till mordbrand, men håll ögonen öppna.

Bilkörning inne på området

Många är oroliga för att många bilar kör alldeles för fort inne på området, inte bara hantverkar- och budbilar, utan också av boende.

Vi har, som en första åtgärd, beställt skyltar som kommer att placeras ut i området, och hoppas på att alla kan hjälpas åt att se till att de står kvar

 

Lekfordon

Lekfordon har blivit allt populärare, vilket tyvärr skapar en del oro bland inte minst småbarnsföräldrar då dessa fel hanterat kan utgöra en fara.

Transportstyrelsen definierar lekfordon som: Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år. De påpekar vidare att Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken samt rekommenderar att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen, en rekommendation som vi styrelsen till fullo instämmer i.

Fordon som inte definieras som lekfordon, exempelvis fordon med förbränningsmotor, pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling, får endast framföras inom inhägnat område.

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida

Kokningsrekommendation

Torsdagen den 19 juli 2018 kl 11:00 införde Lerums kommun kokningsrekommendationer av allt kommunalt dricksvatten i orterna Lerum, Stenkullen, Olstorp, Stannum, Floda och Tollered. Dessa orter får sitt dricksvatten från Lerums vattenverk……

Läs mer på kummunens hemsida

För den som inte anmält sig till kommunens SMS-avisering för samhällsstörningar kan göra det här

Absolut förbjudet att dra kablar från garaget!

Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att dra kablar från garaget till motorvärmare i bilen.

Styrelsen har genom åren informerat om detta vid upprepade tillfällen. Vi har också beslutat att anmäla det som allmänfarlig vårdslöshet om vi upptäcker kablar.