Absolut förbjudet att dra kablar från garaget!

Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att dra kablar från garaget till motorvärmare i bilen.

Styrelsen har genom åren informerat om detta vid upprepade tillfällen. Vi har också beslutat att anmäla det som allmänfarlig vårdslöshet om vi upptäcker kablar.