Inför städdagen 20/4

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga.

Utöver den vanliga checklistan har vi två tilläggspunkter.

  • Garagelängorna 1, 6 och 7 saknar flislådor. De finns att hämta vid värmecentralen
  • Hjulspår i gräsmattorna behöver fyllas igen. Jord finns också att hämta vid VC