Lantmäteriförrättning angående elbilsladdning den 2024-06-18

Lantmäteriförrättning angående elbilsladdning är planerat till den den 2024-06-18. Lantmäteriet kommer enligt uppgift att skicka ut kallelser under nästa vecka.