månadsarkiv: februari 2022

Nytt om bullervallen

Kommunen meddelar följande:

Med start vecka 9 kommer vår entreprenör ta ner träd i området där bullervallen ska byggas.
Därefter kommer en byggväg genom området anläggas.
I slutet av mars kommer staket sättas upp runt byggarbetsplatsen och därefter påbörjas leveranser av massor till bullervallen.

Trafiken på Ekvägen kan tidvis komma att påverkas.

Se upp för backande fordon!