Varmvattnet avstängt 2022-02-07 13:45-15:30

Kommunen skall byta ut kallvattenmätaren i värmecentralen måndagen den 2022-02-07 mellan 13:45-15:30. Varmvattnet kommer under denna tid att vara avstängt.