Författararkiv: admin

Container för trädgårdsavfall 3-10/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen måndagen den 2023-07-03 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.

Markförbättringar

Med planerad start om cirka tre veckor kommer arbetet med att snygga till grönytorna att påbörjas.

De allra flesta gräsytorna kommer att jämnas ut och sås nytt gräs på, samtliga plattgångar till garageplanerna och plattläggningen kring molockerna kommer att bytas ut.

Tyvärr kommer området under en period att vara brunt, fult och geggigt, men förhoppningsvis kommer det att vara värt det.

Inför städdagen 22/4

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga.

Notera att rensning kring ekarna är permanent borttaget och att överstrukna punkter kan vi hoppa över i år.

Samtliga gräsmattor och stenläggningar kommer att göras i ordning med start i maj, så det verkar ogjort arbete att lägga energi på dessa områden.

Information om kommande kulvertarbeten

I år slutför vi kulvertarbetena som påbörjades 2017. Med beräknad start vecka 21 kommer kulverten mellan länga 6 och 13 att bytas, följt av den mellan 6 och 4.

Den avslutande delen, mellan VC och 4 och mellan VC och 1 kommer att påbörjas efter semestrarna, förmodligen under senare halvan av augusti.

Berörda fastighetsägare kommer att kontaktas av rörfirman, H.S Rörentreprenad.

Stämmoprotokoll 2023

 

Årsstämmoprotokoll 2023

Kallelse till årsstämma 2023

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA.
NÄR: torsdagen den 23 MARS 2023 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2023

Uppdateringar:

  • 2023-03-21 – Bokslut påskrivet av revisorer
  • 2023-03-21 – Revisionsberättelse

Inga avgiftshöjningar planerade 2023

Många har säkert oroat sig för eventuella höjningar av avgiften i år, inte minst mot bakgrund av de skenande energipriserna.

Kyrkmossen har naturligtvis påverkats, men inte katastrofalt. El utgör en  ganska liten del av våra driftskostnader och fjärrvärmen har gått upp med, i sammanhanget måttliga, 15%. Styrelsen har därför beslutat, med hänsyn till att många medlemmar redan är hårt pressade av höjda räntor tillsammans ökade mat- och drivmedelskostnader, att inte föreslå någon höjning av vare sig samfällighetsavgiften eller varmvattenförbrukningen för 2023.