Författararkiv: admin

Kommunen informerar om bullervallen

Information om bullervall för Kyrkmossen

Från och med den 3 maj 2021 kommer Peab Asfalt göra förberedande arbeten inför byggnationen av bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen. Det handlar om ledningsomläggning och vissa schaktarbeten. Arbetena beräknas pågå fram till augusti 2021. Under tiden kan vissa trafikstörningar uppstå.
När de förberedande arbetena är utförda, kan byggnationen av bullervallen påbörjas.

Information om bullervall för Kyrkmossen 2021-04-27

Komposteringstips

Peter Nordin från trädgårdsföreningen delar med sig av sina tips om kompostering Kompostinformation.

För den som inte själv är intresserad av att kompostera kan det ändå vara värt att notera att Trädgårdsföreningen kommer ha en liten uppsamlingsplats för gräsklipp vid kolonilotterna om man vill donera det man klippt.

Bilkörning inne på området

Många är oroliga för att många bilar kör alldeles för fort inne på området, inte bara hantverkar- och budbilar, utan också av boende.

Vi har, som en första åtgärd, beställt skyltar som kommer att placeras ut i området, och hoppas på att alla kan hjälpas åt att se till att de står kvar

 

Bullervall mot E20

Vi har fått in en del dokumentation angående den planerade bullervallen mot motorvägen.

Styrelsen har förklarat sig positiv till åtgärderna. Om någon medlem har synpunkter kan man höra av sig till Helena Laneby på kommunen senast 2021-03-26

 

Kallelse till årsstämma 2021

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2021.
NÄR: torsdagen den 25 MARS 2021 KL.19.00
PLATS: UTANFÖR VÄRMECENTRALEN

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig pandemilagstiftning införts som ger möjlighet till frivillig poströstning som alternativ till fysiskt deltagande på stämman. Det är också tillfälligt möjligt för en fullmaktstagare att representera fler än ett hushåll.

Styrelsen har beslutat att röstning vid ordinarie årsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning före stämman.

Stämman kommer på grund av rådande restriktioner att hållas utomhus. Detta innebär att vi inte kommer att ha tillgång till projektor eller annan teknisk utrustning. Det är obligatoriskt med munskydd, vilket kommer att tillhandahållas.

Styrelsen rekommenderar med hänsyn till smittorisken medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2021

Uppdatering 2021-03-10

  • Bokslut påskrivet av revisorerna
  • Revisionsberättelse

Reglerventiler och covid

Medlemmar har hört av sig om att de känner olust att släppa in rörkillarna med hänsyn till smittorisk. Firman är vana att arbeta i folks hemmiljö och kommer att bära skydd.

För de som absolut inte vill släppa in någon i dagsläget har vi full förståelse för detta och kommer att organisera en komplettering när vaccinationerna är klara.

Inställning av reglerventiler 4-5/3

Under torsdag-fredag den 4-5/3 kommer Adielssons, samma rörfirma som hjälpt oss i grunderna, att gå runt i området för att ställa in reglerventilerna i respektive tvättstuga. Avsikten är att justera så att var och en får sin beskärda del av radiatorvärmen.

Längrepresentanterna kommer att kontakta er för att stämma av tidpunkt och samla in kontaktinformation.