Etikettarkiv: Garage

Service på garageportar 25-26/3

Måndag och tisdag den 2024-03-25–2024-03-26 kommer Västsvenska port hit och servar garageportarna. Det är viktig att de får plats att arbeta, så ett utrymme på en halvmeter måste vara tillgängligt innanför varje port.

Målade vita prickar på garagehandtagen

Många garage har blivit märkta med målade vita prickar på garagehandtagen.

Kommunpolisen Conny Holm kommenterar det såhär:

”Tänker att det varit en del tillgrepp i era områden det senaste. Man kan ju tänka sig att prickarna är gjorda för att markera vilka portar eller lås som ska bytas ut alternativt att det är en tjuv som markerat garage där det kan finnas stöldbegärligt gods.”

Det är INTE markeringar som visar vilka portar eller lås som ska bytas, varför man kan misstänka tjuvalternativet.

Var vaksamma, och skrubba gärna bort eventuella prickar på er port.

Målning av linjer garageplan 4 den 23/8

Kommunen meddelar att deras entreprenör kommer och målar garagelinjer och platsnummer på garageplan tisdagen den 2022-03-23. De påbörjar arbetet klockan 07 och väntas vara klara vid 10. Det är viktigt att inga bilar står parkerade då

Elproblem garagelänga 5 & 6

Vi har problem med el i garage 5 och 6. Det är problem med en fas vilket gör att det saknas el (belysning, uttag och elektrisk portöppnare) i några av garagen i ovan nämnda längorna.

Elektriker är beställd, men väntas inte kunna påbörja arbetet förrän nästa vecka.

Underhåll garage

Efter att ha inventerat garagelängorna har vi konstaterat att det finns ett underhållsbehov inför vintern. Vi håller just nu på att sammanställa nödvändiga inköp och kommer därefter att kontakta respektive garageansvarig/längrepresentant som kommer att samordna arbetet.

Service på garageportar 2020-04-22

Onsdagen den 22/4 från ca klockan 08:00 kommer service att genomföras på garageportarna. Då måste det finnas full tillgänglighet i garagen, dvs inga bilar eller upplag av möbler etc. I de fall där larm har installerats måste dessa vara urkopplade. Har ni problem med låset eller själva dörren och inte tidigare anmält, så meddela snarast styrelsen.

Låsning av garage

En bekymrad medlem påpekar att en del missar att stänga och låsa garaporten ordentligt i hens länga. Vi vill understryka att det inte bara drabbar en själv utan hela garagelängan om vi får besök.

Konvertering av garage 2019-05-25

Garagekonverteringen den 25/5 börjar 10.00 med samling utanför garage 8 (gräsklippare,traktor)

Oöm klädsel,handskar, eventuellt mössa, eftersom man kan befara att det blir en del damm.

Kan någon dessutom medtaga sticksåg för att såga i taket är det bra. Några bräckjärn el. likn.
Vi behöver dessutom någon typ av fordon( skottkärra, släp el. dylikt) för att flytta en del plank och skräp till värmecentralen

Frivilliga till konvertering av garage 2019-05-25

Traktorgaraget behöver konverteras till kallgarage och det behövs frivilliga att hjälpa till med att riva ut gammal isolering etc.

Vår nuvarande utdebitering förutsätter ett visst mått av  frivilligarbete från medlemmarna, varför det är angeläget att så många som möjligt kan ställa upp.

Svara till Kjell-Åke på 9E (kjellelfving@gmail.com) senast den 18/5 om du kan hjälpa till