månadsarkiv: februari 2018

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

  • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
  • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
  • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
  • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
  • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna

Allt vatten avstängt länga 1, 2, 4 & 7, varmvattnet avstängt i hela området 2018-02-14 — 15

I samband med de planerade bytena av kallvattenrör och installation av backventiler på varm- och kallvatten kommer varm- och kallvatten vara avstängt följande tider.

  • Onsdag 14/2… Blir Länga 1, 2, 4, 7 &  panncentralen utan kallvatten, och hela området utan varmvatten mellan 07:15 – 16:00
  • Torsdag 15/2… Blir Länga 1, 2, 4, 7 & panncentralen utan kallvatten, och hela området utan varmvatten mellan 07:15 – 16:00.

Länga 6 blir framskjuten till maj månad.

Absolut förbjudet att dra kablar från garaget!

Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att dra kablar från garaget till motorvärmare i bilen.

Styrelsen har genom åren informerat om detta vid upprepade tillfällen. Vi har också beslutat att anmäla det som allmänfarlig vårdslöshet om vi upptäcker kablar.