Kategoriarkiv: Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

  • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
  • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
  • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
  • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
  • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna