månadsarkiv: oktober 2017

Kall- och varmvattenrenovering

De längor som kommer att uppdateras i fas 1 är 2-7-4-9 i nämnd ordning.
Varje länga tar cirka 1 vecka att renovera med c:a 2 dagars avbrott på kall- och varmvatten.

Kallvattenrören byts ut och på dessa monteras nere i grunden ett filter som enkelt kan rengöras samt en backventil till varje fastighet.
På varmvattenröret, som ej byts ut,  monteras på samma sätt också där ett filter och backventil till varje fastighet.

Idag har många problem med att varmvattnet inte blir tillräckligt varmt och att kallvattnet blir ljummet. Den vanligaste orsaken till detta är att det i dåliga blandare finns en genomläckning mellan varm- och kallvatten. Det förekommer också motsvarande problem i samlingsrören som ger samma konsekvenser. Detta drabbar alla hushåll som ligger efter den fallerande blandaren i vattenslingan. Det påverkar också samfällighetens kubikmeterkostnad för varmvattnet negativt, vilket drabbar oss alla kollektivt.

Den här uppgraderingen förväntas leda till att problemet med felaktig vattentemperatur endast kommer att påverka de hushåll där de defekta blandarna sitter, vilket enkelt kan lösas genom att byta ut dessa.