Kategoriarkiv: Samfällighetsinformation

Årets infomöte inställt pga. covid-19

På grund av covid-19, inte minst mot bakgrund av de nya restriktionerna och den ökande smittan har styrelsen beslutat att inte genomföra något infomöte. Vi kommer istället att lägga ut en infoskrift på hemsidan om bl.a. årets händelser, planer för nästa åt samt en preliminär budget och debiteringslängd.

Inga laddstolpar på kommunens parkeringsplats på Ekvägen

Styrelsen har tidigare gjort bedömningen att installera laddstolpar för elbil inte är förenligt med gällande anläggningsbeslut. Svårigheter att ändra detta uppstår genom, förutom att Lantmäteriet ställer sig tveksamma till att laddutrustning är av ”väsentlig och stadigvarande betydelse för fastigheten”, att det i princip krävs full enighet bland medlemmarna för att ett nytt beslut skall komma till stånd.

Mot bakgrund av detta har styrelsen kontaktat kommunen och hört sig för om möjligheten att få de kommunala parkeringsplatserna i slutet av Ekvägen försedda med laddstolpar. Tyvärr har vi fått ett nekande svar, vilket återges i sin helhet nedan.

Som en kommentar till hans förslag  att dra ny elkabel i garagen till elcentralen, så lät vi förra året undersöka kostnaden för detta och fick en bedömning på ca 1,3MKR, en investering som inte finns med i budgeten. Läs mer

Årsstämma och coronavirus

Som väl alla vet är det risk för att smittas av Corona.
Vi har ingen laglig möjlighet att flytta stämman, men vi uppmanar alla som har symptom eller tillhör en riskgrupp att lämna fullmakt till någon granne.

Eventuellt ändrade myndighetsbeslut kan komma att påverka genomförandet.

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

  • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
  • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
  • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna