Kategoriarkiv: Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2024

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA.
NÄR: torsdagen den 21 MARS 2024 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

Kallelse till årsstämma 2024

Stämmoprotokoll 2023

 

Årsstämmoprotokoll 2023

Kallelse till årsstämma 2023

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA.
NÄR: torsdagen den 23 MARS 2023 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2023

Uppdateringar:

  • 2023-03-21 – Bokslut påskrivet av revisorer
  • 2023-03-21 – Revisionsberättelse

Inga avgiftshöjningar planerade 2023

Många har säkert oroat sig för eventuella höjningar av avgiften i år, inte minst mot bakgrund av de skenande energipriserna.

Kyrkmossen har naturligtvis påverkats, men inte katastrofalt. El utgör en  ganska liten del av våra driftskostnader och fjärrvärmen har gått upp med, i sammanhanget måttliga, 15%. Styrelsen har därför beslutat, med hänsyn till att många medlemmar redan är hårt pressade av höjda räntor tillsammans ökade mat- och drivmedelskostnader, att inte föreslå någon höjning av vare sig samfällighetsavgiften eller varmvattenförbrukningen för 2023.

Extrastämman den 2022-11-02

Det har kommit till vår kännedom att styrelsens avvaktande svar på den till extrastämman inkomna motionen har tolkats som att styrelsen har beslutat att inte utlysa extrastämma. Detta är inte korrekt, stämman hålls den 2/11 och vi uppmanar så många som möjligt, oavsett ståndpunkt, att komma.