Kategoriarkiv: Årsstämma

Årsstämma 2021

Trots covid-19 måste årsstämman förr eller senare hållas, och det finns, tack vare en tillfällig lagstiftning några alternativ att förhålla sig till.

 • Hålla stämman som vanligt
 • Poströsta
 • Digital stämma
 • En blandning av alternativen ovan
 • Att skjuta upp stämman

Att skjuta upp stämman i väntan på att pandemin skall dra över håller vi inte för ett rimligt alternativ. Viktiga beslut som att fastställa balans- och resultaträkning, styrelsens ansvarsfrihet, debiteringslängd, budget och val av styrelse måste fattas för att verksamheten skall kunna fungera.

Vi har nagelfarit Villaägarnas analys av gällande rättsläge. Enligt denna finns det tillfälliga lagar som gör det möjligt att poströsta och att hålla stämman på distans. Dessa lagar gäller dock inte uttryckligen för samfälligheter utan riktar sig mot exempelvis ekonomiska föreningar. Dock drar man slutsatsen utifrån förarbetena att lagarna skulle kunna, med vissa begränsningar, vara tillämpliga även för samfälligheter.

Villaägarna gör analysen att digital stämma endast är möjlig om man kan försäkra sig om att samtliga medlemmar har teknisk utrustning och kompetens för att kunna delta digitalt, även om stämma på distans görs som ett komplement till en fysisk stämma. Vår bedömning är att vi inte kan säkerställa detta, varför digital stämma inte är ett alternativ för oss.

När det gäller poströstning har Villaägarnas jurister inställningen att för att kunna genomföra en ren poströsningsstämma krävs samtliga medlemmars samtycke, vilket ger att vi inte heller ser detta som en framkomlig väg.

Alternativet som återstår är en fysisk stämma med frivillig poströstning. En tillfällig lag gör också att en fullmaktstagare kan ha fullmakt för flera dito givare. Vi kommer att hålla en sådan med uppmaningen att helst inte komma utan utnyttja alternativen att poströsta eller rösta via ombud.

Lokalfrågan är inte löst, varken kommunen eller kyrkan hyr ut några lokaler under pandemin och privata aktörer är belagda med restriktioner. Eventuellt kan stämman komma att hållas utomhus.

Stämman är planerad till vecka 12, exakt datum är ännu ej bestämt.

 

Årsstämma och coronavirus

Som väl alla vet är det risk för att smittas av Corona.
Vi har ingen laglig möjlighet att flytta stämman, men vi uppmanar alla som har symptom eller tillhör en riskgrupp att lämna fullmakt till någon granne.

Eventuellt ändrade myndighetsbeslut kan komma att påverka genomförandet.

Kallelse till årsstämma 2020

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2020.
NÄR: torsdagen den 19 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2020

 

Uppdateringar:

 • 2020-03-06 bilaga 3c. Styrelsens svar på motioner
 • 2020-03-16 bilaga 2. Revisionsberättelse
 • 2020-03-19 bilaga 1. Bokslutet signerat även av revisorerna

Kallelse till årsstämma 2019

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2019.
NÄR: Onsdagen den 13 MARS 2019 KL.19.00
PLATS: BERGHULTSKOLANS MATSAL

 

 • 190301 Uppdaterad med revisionsberättelse
 • 190306 Årsredovisning uppdaterad med revisorns påskrift

Info från valberedningen

Hej!
Vi vill göra er uppmärksam på att valberedningens arbete nu är igång för att hitta kandidater till nästa års styrelse för Kyrkmossens samfällighet!

Vi som sitter i valberedningen är:

 • Maria Gardelund, 2C
 • Ingrid Söderström, 4C
 • Carolina Hiller, 13G

Vi kommer att informera er mer efter julledigheterna via hemsidan men även via lappar i brevlådan om vilka platser som behöver tillsättas och vad styrelsearbete innebär.

Vill ni komma i kontakt med oss, för frågor eller med tips på kandidater, hör gärna av er på valberedning@kyrkmossen.se, eller till Mia på 076-896 6895, Ingrid på 070-924 7429, Carolina på 070-539 2346.

Kallelse till årsstämma 2018

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2018.
NÄR: Tisdagen den 13 MARS 2018 KL.19.00
PLATS: ALLÉSKOLANS MATSAL

Uppdateringar

 • 2018-03-07 – Ny årsredovisning, signerad av styrelsen
 • 2018-03-09 – Omdisponering av budgetposter. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att budgetposten för arvoden till styrelsen omdisponeras så att 25 000 kr avsätts till ett konto för Teknisk service och underhåll.
 • 2018-03-10 – Valberedningen har pga avhopp reviderat sitt förslag.
 • 2018-03-10 – Revisionsberättelsen tillagd
 • 2018-03-10 – Årsredovisning, signerad av revisorerna