månadsarkiv: augusti 2017

Information om kommande kulvertarbeten

Nu påbörjas kulvertarbetena. I det första skedet berörs länga 2, 4, 7 och 9. Separat information till berörda fastighetsägare har meddelats. I samband med arbetena kommer en del gräsytor att behöva användas för att hantera materialet under en kortare tid. Detta är starten på en nödvändig renovering av delar av vår infrastruktur

Häckar växer ut över gångbanorna

Under sommaren har många häckar växt till sig ordentligt. Detta har medfört att på vissa ställen växer de ut över gångbanorna och försvårar passage. Vi ber er alla att se efter att era planteringar inte växer ut över asfaltskanten

Målning av panncentralen

På lördag 12/8 kl 10 träffas boenden i länga 4 och 6 för att tvätta panncentralen. Arbetet med målning förväntas fortsätta under vecka 33

För vidare information kontakta respektive längrepresentant, Linda Wikman 6H och Ingrid Söderström 4C