Information om kommande kulvertarbeten

Nu påbörjas kulvertarbetena. I det första skedet berörs länga 2, 4, 7 och 9. Separat information till berörda fastighetsägare har meddelats. I samband med arbetena kommer en del gräsytor att behöva användas för att hantera materialet under en kortare tid. Detta är starten på en nödvändig renovering av delar av vår infrastruktur