månadsarkiv: maj 2019

Konvertering av garage 2019-05-25

Garagekonverteringen den 25/5 börjar 10.00 med samling utanför garage 8 (gräsklippare,traktor)

Oöm klädsel,handskar, eventuellt mössa, eftersom man kan befara att det blir en del damm.

Kan någon dessutom medtaga sticksåg för att såga i taket är det bra. Några bräckjärn el. likn.
Vi behöver dessutom någon typ av fordon( skottkärra, släp el. dylikt) för att flytta en del plank och skräp till värmecentralen

Ansning av häckar

Nu börjar tiden komma då många klipper sina häckar. Det är viktigt att vi ser till att hålla våra interna gångvägar i bra skick. Häckarna skall klippas så att de inte växer ut över asfaltkanten. OBS att tomtgränsen går vid asfaltskanten. Speciellt viktigt är det när häcken växer mot någon av de smala gångvägarna. Vi måste kunna röra oss inom området med te.x. barnvagnar. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla häcken i gott skick.

Lekfordon

Lekfordon har blivit allt populärare, vilket tyvärr skapar en del oro bland inte minst småbarnsföräldrar då dessa fel hanterat kan utgöra en fara.

Transportstyrelsen definierar lekfordon som: Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (ungefär gånghastighet). Om fordonet är försett med motor måste det vara en elmotor. Ett lekfordon är avsett för barn upp till 14 år. De påpekar vidare att Ett barn som använder ett lekfordon har samma skyldigheter som gående i trafiken samt rekommenderar att ett barn på lekfordon hålls under uppsikt av en vuxen, en rekommendation som vi styrelsen till fullo instämmer i.

Fordon som inte definieras som lekfordon, exempelvis fordon med förbränningsmotor, pocketbike, minimoto, barnsnöskoter eller barnfyrhjuling, får endast framföras inom inhägnat område.

En vårdnadshavare eller annan vuxen som tillåter ett barn att köra kan dömas för tillåtande av olovlig körning. Straffet för den vuxne är dagsböter. Det kan också medföra konsekvenser för körkortet. Även barnets framtida möjligheter att få körkortstillstånd påverkas.

Läs mer på transportstyrelsens hemsida

Frivilliga till konvertering av garage 2019-05-25

Traktorgaraget behöver konverteras till kallgarage och det behövs frivilliga att hjälpa till med att riva ut gammal isolering etc.

Vår nuvarande utdebitering förutsätter ett visst mått av  frivilligarbete från medlemmarna, varför det är angeläget att så många som möjligt kan ställa upp.

Svara till Kjell-Åke på 9E (kjellelfving@gmail.com) senast den 18/5 om du kan hjälpa till