Frivilliga till konvertering av garage 2019-05-25

Traktorgaraget behöver konverteras till kallgarage och det behövs frivilliga att hjälpa till med att riva ut gammal isolering etc.

Vår nuvarande utdebitering förutsätter ett visst mått av  frivilligarbete från medlemmarna, varför det är angeläget att så många som möjligt kan ställa upp.

Svara till Kjell-Åke på 9E (kjellelfving@gmail.com) senast den 18/5 om du kan hjälpa till