Underhållsplan

En underhållsplan är nödvändig att kunna planera ekonomin i förhållande till framtida investeringar.

Det finns naturligtvis många luckor och osäkerhetsfaktorer planen, men det ger oss ändå en rimlig indikation på var vi ligger. Den är inte färdig utan är ett levande dokument. Många prisuppgifter är okända, och vi har då valt att räkna från senaste investeringstillfället med 3% årlig prishöjning. Samma sak gäller ”Nästa anskaffningsvärde”, vilket då kan visa på mycket stora investeringar om de ligger långt fram i tiden.

Denna version som är uppdaterad i februari 2023 ger vid handen att vi har ett genomsnittligt årligt  avsättningsbehov på cirka 1,2 MKR. Blickar vi 25 år framåt ökar naturligtvis osäkerheten, men vi ser ut att hamna på ca 1,5 TKR beroende på att flera tyngre investeringar ligger ganska långt fram i tiden.

Underhållsplan februari 2023