Etikettarkiv: Underhåll

Angående markförbättringarna

Vi har fått in flera frågor angående de pågående markförbättringarna. Det man främst ställt sig undrande till är om det verkligen skall vara den typen av jord, som dessutom innehåller stora stenar.

Firman vi har anlitat har gjort det här många gånger förut och vet vad de pysslar med. Den jord som läggs ut nu är ett bärlager som fyller i de stora sänkor som finns. Ett sådant lager verkar stabiliserande och sjunker inte ihop lika lätt som ett tjockt jordlager. Som bonus blir det dessutom billigare. När detta är klart kommer större stenar att plockas bort, varpå en lager med matjord kommer att läggas på där gräs sedan skall sås. Tyvärr finns det en risk att vi inte kan så gräset nu direkt på grund av torkan.

En annan fråga som dykt upp är om det kommer att vara möjligt att köra rullstol/permobil till parkeringarna. Vi har bestämt att bredda alla gångar till garageplanerna till tre plattors bredd, d.v.s. cirka en meter, vilket bör bli en klar förbättring mot tidigare.

Markförbättringar

Med planerad start om cirka tre veckor kommer arbetet med att snygga till grönytorna att påbörjas.

De allra flesta gräsytorna kommer att jämnas ut och sås nytt gräs på, samtliga plattgångar till garageplanerna och plattläggningen kring molockerna kommer att bytas ut.

Tyvärr kommer området under en period att vara brunt, fult och geggigt, men förhoppningsvis kommer det att vara värt det.

Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.

Översyn av garageportarna

Vi kommer inom kort att beställa underhåll och översyn av garageportarna. Vi vet att det finns problem med flera av låsen. Som ett led i att förbättra standarden ber vi alla att anmäla om ni har problem. OBS viktigt att ni anger garagenummer. Lämna uppgiften till er längrepresentant,  i brevlådan på Värmecentralen eller maila till info@kyrkmossen.se.

Har vi inte hört något inom en vecka (dvs 18/2) utgår vi från att det inte är några problem.

Ansning av häckar

Nu börjar tiden komma då många klipper sina häckar. Det är viktigt att vi ser till att hålla våra interna gångvägar i bra skick. Häckarna skall klippas så att de inte växer ut över asfaltkanten. OBS att tomtgränsen går vid asfaltskanten. Speciellt viktigt är det när häcken växer mot någon av de smala gångvägarna. Vi måste kunna röra oss inom området med te.x. barnvagnar. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla häcken i gott skick.

Snubbelrisk

Asfalteringen av de tidigare uppgrävda gångarna har påbörjats men kommer inte att färdigställas förrän på måndag. Det är en nivåskillnad i marken med risk för att snubbla.

Ansning av häckar

Nu börjar många att klippa sina häckar. Det är viktigt att vi ser till att hålla våra interna gångvägar i bra skick. Häckarna skall klippas så att de inte växer ut över asfaltkanten. OBS att tomtgränsen går vid asfaltskanten. Speciellt viktigt är det när häcken växer mot någon av de smala gångvägarna. Vi måste kunna röra oss inom området med te.x. barnvagnar. Det är fastighetsägarens skyldighet att hålla häcken i gott skick.

Kall- och varmvattenrenovering

De längor som kommer att uppdateras i fas 1 är 2-7-4-9 i nämnd ordning.
Varje länga tar cirka 1 vecka att renovera med c:a 2 dagars avbrott på kall- och varmvatten.

Kallvattenrören byts ut och på dessa monteras nere i grunden ett filter som enkelt kan rengöras samt en backventil till varje fastighet.
På varmvattenröret, som ej byts ut,  monteras på samma sätt också där ett filter och backventil till varje fastighet.

Idag har många problem med att varmvattnet inte blir tillräckligt varmt och att kallvattnet blir ljummet. Den vanligaste orsaken till detta är att det i dåliga blandare finns en genomläckning mellan varm- och kallvatten. Det förekommer också motsvarande problem i samlingsrören som ger samma konsekvenser. Detta drabbar alla hushåll som ligger efter den fallerande blandaren i vattenslingan. Det påverkar också samfällighetens kubikmeterkostnad för varmvattnet negativt, vilket drabbar oss alla kollektivt.

Den här uppgraderingen förväntas leda till att problemet med felaktig vattentemperatur endast kommer att påverka de hushåll där de defekta blandarna sitter, vilket enkelt kan lösas genom att byta ut dessa.

Information om kommande kulvertarbeten

Nu påbörjas kulvertarbetena. I det första skedet berörs länga 2, 4, 7 och 9. Separat information till berörda fastighetsägare har meddelats. I samband med arbetena kommer en del gräsytor att behöva användas för att hantera materialet under en kortare tid. Detta är starten på en nödvändig renovering av delar av vår infrastruktur

Häckar växer ut över gångbanorna

Under sommaren har många häckar växt till sig ordentligt. Detta har medfört att på vissa ställen växer de ut över gångbanorna och försvårar passage. Vi ber er alla att se efter att era planteringar inte växer ut över asfaltskanten