Markförbättringar

Med planerad start om cirka tre veckor kommer arbetet med att snygga till grönytorna att påbörjas.

De allra flesta gräsytorna kommer att jämnas ut och sås nytt gräs på, samtliga plattgångar till garageplanerna och plattläggningen kring molockerna kommer att bytas ut.

Tyvärr kommer området under en period att vara brunt, fult och geggigt, men förhoppningsvis kommer det att vara värt det.