Etikettarkiv: Buller

Kommunen informerar om bullervallen

Information om bullervall för Kyrkmossen

Från och med den 3 maj 2021 kommer Peab Asfalt göra förberedande arbeten inför byggnationen av bullervall mellan E20 och bostadsområdet Kyrkmossen. Det handlar om ledningsomläggning och vissa schaktarbeten. Arbetena beräknas pågå fram till augusti 2021. Under tiden kan vissa trafikstörningar uppstå.
När de förberedande arbetena är utförda, kan byggnationen av bullervallen påbörjas.

Information om bullervall för Kyrkmossen 2021-04-27

Bullervall mot E20

Vi har fått in en del dokumentation angående den planerade bullervallen mot motorvägen.

Styrelsen har förklarat sig positiv till åtgärderna. Om någon medlem har synpunkter kan man höra av sig till Helena Laneby på kommunen senast 2021-03-26