Funktionskontroll värme – tillgång till hus

Då ett flertal fastighetsägare hört av sig angående problem med värmen tidigarelägger Assemblin den funktionskontroll som var planerad senare. De behöver tillgång till fastigheterna under följande tider:

Onsdag 22/11: Ekvägen 4,6,9,11
Torsdag 23/11: Ekvägen 1,3,5,7,2
Fredag 24/11: Ekvägen 13,15,17,19

Assemblin har delat ut lappar i brevlådorna idag med följande innehåll:

Funktionskontroll Viktigt att vi får tillträde till ditt hus!

Vi har tidigare justerat in flödet till era hus. Nu behöver vi tillträde igen för att mäta temperaturen på inkommande värme och säkerställa att tidigare injustering blivit korrekt.

Tillträde till huset
För att arbetet ska kunna utföras så måste Assemblin få tillträde till ditt hus.
Om du inte kan vara hemma denna dag och tid ber vi er lämna en extra nyckel till vår personal som står och samlar in nycklar 07:45-08:00 dagen vi besöker dig vid värmecentralen på Ekvägen 2H. Alternativ lämna till någon granne som kan vara hemma (meddela oss detta på telefon nedan) eller i samfällighetens brevlåda på samma ställe som insamlingen (Ekvägen 2H). OBS! märk nyckeln med adress. OBS! Vänligen lås inte dörren med extralås.

Nyckeln återlämnas i samfällighetens brevlåda efter slutfört arbete Om inget annat är överenskommet.

Har du frågor eller behöver kontakta oss av annan anledning, ring/maila:
Sebastian, tel: 0768-546460. Telefontid: Mån-tors 09.00-13.00.
Arbetet kommer att utföras av Assemblin Energioptimering och all personal kommer bära legitimation (ID06).

Vänliga hälsningar Styrelsen och Assemblin Energioptimering

Inför städdagen 11/11

Följande dokument har gått ut till längrepresentanterna som sammankallar sin respektive länga. Länga 4 saknar längrepresentant så städdagen vore kanske ett bra tillfälle att utse en.

Kompostpåsar kommer att finnas tillgängliga i värmecentralen. Vi har ingen utdelning till respektive hus längre, så passa på att ta ett lager som räcker till nästa städdag.

Vi bör i görligaste mån undvika att gå på de nygjorda gräsmattorna tills gräset har tagit sig, så hoppa över punkter som kräver att gräset beträds.

Checklista städning höst 2023

Städområden

Injustering av värme v. 45

Vi kommer nu påbörja arbetet med att utföra en optimering av fastighetens värmesystem. Det betyder att vi skall injustera och säkerställa flödet av värmen till ditt hus

Avisering2 injustering Assemblin

Assemblin Energioptimering behöver tillträde under flera dagar:

Måndag 6/11 – torsdag 9/11 mellan kl 08:00-18:00.
Fredag 10/11 mellan kl 08:00-15:00

Tillträde till huset
För att arbetet ska kunna utföras så måste Assemblin få tillträde till ditt hus.
Om du inte kan vara hemma denna dag och tid ber vi er lämna en extra nyckel till vår personal som står och samlar in nycklar 07:45-08:00 (måndag 6/11 och tisdag 7/11) vid vämecentralen på Ekvägen 2H. Alternativ lämna till någon granne som kan vara hemma (meddela oss detta på telefon eller mail nedan) eller i samfällighetens brevlåda på samma ställe som insamlingen (Ekvägen 2H). OBS! märk nyckeln med adress. OBS! Vänligen lås inte dörren med extralås.

Nyckeln återlämnas i samfällighetens brevlåda efter slutfört arbete senast (fredag 10/11). Om inget annat är överenskommet. Det är väldigt viktigt att vi får tillträde.

Har du frågor eller behöver kontakta oss av annan anledning, ring/maila:
Niclas, tel: 0735-660332. Telefontid: Mån-tors 09.00-13.00.
Mail: joakim.ellerstrom@assemblin.se
Arbetet kommer att utföras av Assemblin Energioptimering och all personal kommer bära legitimation (ID06).