Besiktning av betongskador

För att kunna laga eventuella betongskador så tidigt som möjligt, innan sprickor och därmed vatten letar sig långt in bland armeringsjärnen uppmanar vi alla att se över utsidan mellanväggarna och balkongerna och meddela styrelsen om det finns reparationsbehov.

Stämmoprotokoll 2022

Årsstämmoprokoll 2022

 

Kallelse till årsstämma 2022

KALLELSE TILL KYRKMOSSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA 2022.
NÄR: torsdagen den 24 MARS 2022 KL.19.00
PLATS: ALLÈSKOLANS MATSAL

KALLELSE ÅRSSTÄMMA 2022

      • Bil. 5 Valberedningens förslag (återstår)

 

Uppdateringar

  • 2022-03-16 – Revisionsberättelse och bokslut uppdaterat med revisorernas påskrift

Nytt om bullervallen

Kommunen meddelar följande:

Med start vecka 9 kommer vår entreprenör ta ner träd i området där bullervallen ska byggas.
Därefter kommer en byggväg genom området anläggas.
I slutet av mars kommer staket sättas upp runt byggarbetsplatsen och därefter påbörjas leveranser av massor till bullervallen.

Trafiken på Ekvägen kan tidvis komma att påverkas.

Se upp för backande fordon!