Luftning av element

Cirkulationen i värmesystemet är nu igång, men eftersom kulvertar bytts ut finns det luftbubblor i systemet. Det är därför viktigt att lufta elementen för att få ordentlig värme, i all synnerhet för länga 1 och 4.

Ljummet varmvatten

Sedan avstängningen igår har varmvattnet varit ljummet. Detta beror på att rörfirman kopplat in provisoriska ledningar för att slippa ha varmvattnet helt avstängt. De meddelar att de jobbar på att åtgärda under dagen.

Häckklippning vid gångarna

Det är många häckar som växer ut över gångarna. Detta skymmer sikten, repar bilar och i vissa fall växer det ut så mycket att det är svårt att gå där.

Den privata tomten slutar där asfaltskanten börjar och häckarna får inte växa ut över denna.

Denna vecka står en container för trädgårdsavfall vid värmecentralen, ett utmärkt tillfälle att klippa häcken.

Angående markförbättringarna

Vi har fått in flera frågor angående de pågående markförbättringarna. Det man främst ställt sig undrande till är om det verkligen skall vara den typen av jord, som dessutom innehåller stora stenar.

Firman vi har anlitat har gjort det här många gånger förut och vet vad de pysslar med. Den jord som läggs ut nu är ett bärlager som fyller i de stora sänkor som finns. Ett sådant lager verkar stabiliserande och sjunker inte ihop lika lätt som ett tjockt jordlager. Som bonus blir det dessutom billigare. När detta är klart kommer större stenar att plockas bort, varpå en lager med matjord kommer att läggas på där gräs sedan skall sås. Tyvärr finns det en risk att vi inte kan så gräset nu direkt på grund av torkan.

En annan fråga som dykt upp är om det kommer att vara möjligt att köra rullstol/permobil till parkeringarna. Vi har bestämt att bredda alla gångar till garageplanerna till tre plattors bredd, d.v.s. cirka en meter, vilket bör bli en klar förbättring mot tidigare.

Container för trädgårdsavfall 3-10/7

Då många brukar klippa sina häckar kring veckorna efter midsommar har vi även i år beställt en container för trädgårdsavfall. Efter flertalet önskemål kommer den i år stå här i en hel vecka, den kommer att placeras vid värmecentralen måndagen den 2023-07-03 och hämtas åter i början av efterföljande vecka.

Vi vill samtidigt passa på att uppmana alla att ansa sina häckar samt rensa ogräs som växer ut över gångarna.