Målade vita prickar på garagehandtagen

Många garage har blivit märkta med målade vita prickar på garagehandtagen.

Kommunpolisen Conny Holm kommenterar det såhär:

”Tänker att det varit en del tillgrepp i era områden det senaste. Man kan ju tänka sig att prickarna är gjorda för att markera vilka portar eller lås som ska bytas ut alternativt att det är en tjuv som markerat garage där det kan finnas stöldbegärligt gods.”

Det är INTE markeringar som visar vilka portar eller lås som ska bytas, varför man kan misstänka tjuvalternativet.

Var vaksamma, och skrubba gärna bort eventuella prickar på er port.

Halkbekämpning

På förekommen anledning vill vi förtydliga vilket avtal vi har med Firma Peter Nording angående halkbekämpning. Avtalet stipulerar att plogning av garageplanerna skall ske inom 24 timmar efter att det kommit 10 centimeter snö (medeldjup, inte drivorna). Skottning framför den egna tomten förväntas skötas av respektive fastighetsägare. Sandning  har inte upphandlats utan kan utföras med hjälp av befintlig flis av var och en efter behov.

Injusteringen avslutas

Projektet med injustering håller på att avslutas. Det finns en del fastigheter som har pågående ärenden kvar, men förutom dem är det inte längre Assemblin som skall kontaktas vid värmeproblem.