Brinnande burk kastad mot hus

En medlem har rapporterat det har slängts en brinnande burk med något brännbart ämne in mot entrén. Polisen, som kommer att hålla extra koll på området, bedömer det som ett pojkstreck snarare än försök till mordbrand, men håll ögonen öppna.

Sopmoloken vi värmecentralen full

Nytt för i år, har det visat sig, att Renova inte tömmer soporna om det ligger några centimeter lössnö på moloken och därför är behållaren vid värmecentralen (nästan) full.

Kompostmoloken är isärplockad pga. reparation och vi får på inga villkor slänga några sopor i den just nu. Att ställa dem utanför är heller inget alternativ, så släng i molokerna vid återvinningen.

  • Uppdatering 2022-12-19 09:03 – Extratömning är beställd.
  • Uppdatering 2022-12-20 19:34 – Extratömning är utförd på båda avfallsmolokerna.

Påminnelse – Nya grannsamverkare

Gruppen för grannsamverkan består idag av Conny Uddegren 19D och Kjell-Åke Elfving 9E.  Nu  behöver de få in några nya intresserade grannsamverkare, då de upplever att de bör vara åtminstone fyra stycken..

Vuxenskolan kommer nu i närtid höst starta upp en utbildning.

Om ni har möjlighet och intresse anmäl er till Conny Uddegren, con3178@gmail.com

Trasigt lås på kompostmolock

Låset på kompostmolocken vid VC går inte att att öppna, service är beställd.

På förekommen anledning måste det tyvärr påpekas, ställ INTE komposten utanför, släng den molocken för övrigt avfall.

Extrastämman den 2022-11-02

Det har kommit till vår kännedom att styrelsens avvaktande svar på den till extrastämman inkomna motionen har tolkats som att styrelsen har beslutat att inte utlysa extrastämma. Detta är inte korrekt, stämman hålls den 2/11 och vi uppmanar så många som möjligt, oavsett ståndpunkt, att komma.