Bilkörning på gräsmattorna

Man kan se många bilspår på våra nyanlagda gräsmattor. Vi uppmanar alla att meddela , gärna med fotodokumentation, styrelsen om ni ser någon köra på gräset. Vi kommer att kräva att den som förstör skall stå för återställandet.