Årsstämman 2024

Årstämman 2024 är planerad till torsdagen den 2024-03-21 i Berghultskolans matsal.

Sista dag för inlämnande av motioner är, enligt stadgarna, 2024-01-31.