Halkbekämpning

På förekommen anledning vill vi förtydliga vilket avtal vi har med Firma Peter Nording angående halkbekämpning. Avtalet stipulerar att plogning av garageplanerna skall ske inom 24 timmar efter att det kommit 10 centimeter snö (medeldjup, inte drivorna). Skottning framför den egna tomten förväntas skötas av respektive fastighetsägare. Sandning  har inte upphandlats utan kan utföras med hjälp av befintlig flis av var och en efter behov.